jaarverslag 2019 jaarverslag 2019

Verslag van de Kerkrentmeesters over de belangrijkste werkzaamheden in 2019                      

Erfpachtcanon voor trafohuis Stedin op de parkeerplaats bij de Giessen.
De erfpachtcanon voor de huur voor dit trafohuis was verloren gegaan, en door de oplettendheid van de archivaris is deze weer boven water gekomen. Er is opnieuw onderhandeld met Stedin en de verloren gegane jaren zijn betaald en er is een nieuw huurcontract opgesteld t/m 2028.

Toegangshal naar de kerkzaal.
In aansluiting op het toepassen van dubbelglas in onze kerk (er is nog een groot aantal enkelglasruiten) zijn in de toegangshal de kozijnen gewijzigd en dubbelglas toegepast, nieuwe radiatoren geplaatst en tevens het buiten/binnen schilderwerk aangepast. Dit alles voor energie besparing.

Isoleren dakbeschot Oostzijde kerkzaal.
Ook vanwege grote tochtverschijnselen is de isolatie aangepast en verlegd en ook
aan de Oostzijde van de hal herzien, zodat de tochtverschijnselen opgeheven zijn.

Toegang naar de Kerk via het parkeerterrein.
 Leuningen en scepters vervangen.

Aanschaf nieuwe kopieermachine.
Nieuw contract voor huur kopieermachine afgesloten. De nieuw machine is meer
afgestemd op het maken van boekjes en betere verzamel mogelijkheden en
beperkt toepassen van kleuren, zodat het werk voor de uitvoering eenvoudiger wordt
en minder tijd vergt.

Toepassing van beeld en geluid in de Stigt.
In de loop van dit jaar is de toepassing van geluid en beeld vanuit de kerkzaal naar de grote zaal van de Stigt verwezenlijkt.

Aandacht voor vliegenplaag aan de Noordzijde van de kerkzaal.
Veel aandacht is besteed aan deze vliegenplaag. Volgens de huidige gegevens, is dit nu onder controle.

Nieuw huurcontract met Gezondheidscentrum voor de parkeerplaatsen van de kerk.
De 35 parkeerplaatsen zijn nu tijdens de  kantooruren verhuurd en bij noodzakelijk gebruik van de kerk, wordt hier in overleg een uitzondering op gemaakt.

Pastorie.
Binnen schilderwerk uitgevoerd, Straatwerk en grondwerk uitgevoerd.
Terras achterzijde tegelwerk vernieuwd  en tuin opgehoogd.
In de badkamer toiletpot en mengkraan vervangen.
Nieuwe oven in keuken geplaatst.

FRIS
FRIS is het nieuwe hulpmiddel voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen.
Vanaf 2020 zijn alle bij de PKN aangesloten gemeenten, verplicht hun begrotingen en jaarrekeningen via FRIS (financieel rapportage en informatiesysteem) in te dienen. Dit geldt zowel voor Kerkrentmeesters als diakenen.
.
Met onze eerstkomende jaarrekening 2019 zullen we dus gebruik maken van FRIS.
Het geeft aan het begin extra inspanning, maar eenmaal ingeregeld, brengt het uniformiteit en gemak voor het opstellen van de cijfers.
 
terug