Zaalhuur de Stigt Zaalhuur de Stigt

Voor informatie over het gebruik en het reserveren van de zalen van zalencentrum de Stigt kunt u contact opnemen met:

Hilda of Ad Krijgsman
Tel.nr:   0184-651805
e-mail: huurdestigt@gmail.com

Onderstaande huurtarieven zijn per dagdeel:

 
 Torenzaal
     - extra dagdeel
 
 €   55,00  
 €   15,00

 
 Grote Zaal
     - extra dagdeel
 
 €   95,00
 €   30,00

 
 Grote Zaal, incl. uitbreiding     
     - extra dagdeel
 
 € 115,00 
 €   35,00

 
 Gebruik keuken
 
 €   35,00
 
 Ontmoetingsruimte
 
 €   47,50
 
 Kerkzaal**
 
 € 220,00
 
 Gebruik beamer / livestream  € 100,00
N.B.: door de enorme gestegen energieprijzen zijn wij genoodzaakt om onze verhuurvoorwaarden aan te passen. M.i.v. 1 januari 2023 zal, naast de bovenvermelde huurprijs, tevens het GAS-verbruik t.b.v. de verwarming van de door u gehuurde ruimte aan u worden doorbelast tegen het m³-tarief van onze energieleverancier.
U heeft dus zelf veel invloed op de extra aan u doorbelaste energiekosten door de door u gekozen temperatuur in de ruimte!
Vraag bij onze beheerder naar het verbruik per ruimte dat tot nu toe door ons geregistreerd is.


Aanwezig:
- Hal met garderobe en toiletten (incl. invalidentoilet)
- Bij de Grote Zaal een bar en keuken.

Naar de mogelijkheid voor eventuele bediening dient bij reservering te worden geïnformeerd. In dit geval dienen de consumpties van De Stigt te worden afgenomen. Tarieven hieromtrent zijn uiteraard bij reservering beschikbaar.

**Voor het huren van de kerkzaal kunt u contact opnemen met de scriba, Corine Groffen, e-mail: scriba.pkngiessenburg@gmail.com
 
terug