Welkom

Welkom
Welkom op de website van de Gereformeerde kerk in Giessenburg, de Maranathakerk.
 
In het kort wat informatie over onze gemeente. Uitgebreidere informatie vindt u via het keuzemenu bovenaan deze pagina. Overige informatie en alle kerkelijke activiteiten staan in ons jaarboek 2019/2020.
Interesse?
Vraagt u dan het jaarboek op via de Scriba.
 
Meekijken

Meekijken
Sinds kort zijn onze diensten nu ook live te bekijken via YouTube. Rechtsonderaan deze pagina vindt u daarvoor de link.
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten
Maatregelen tegen verspreiding Coronavirus.

Voorlopig geen bezoek aan de erediensten.

Het moderamen heeft besloten gehoor te geven aan de oproep van het RIVM en de overheid om niet meer dan 100 personen bij elkaar te laten komen.
We zullen daarom het volgende doen:
Op elke zondagmorgen kunt u een eredienst beluisteren vanuit onze kerk. Dat kan via de website, via de kerkomroep (Zie rechtsonder) of via de kerktelefoon.
Op de woensdagavond zullen we een korte viering uitzenden om 19.30 uur. We proberen deze vieringen zoveel mogelijk door onze eigen predikant te laten doen.
Heeft u geen internet en ook geen kerktelefoon, dan kunt u een kastje voor de kerktelefoon aanvragen bij de Kerkrentmeesters.
Eventueel kan een diaken op zondagmorgen bij u aanwezig zijn om te helpen bij het eerste gebruik van de kerktelefoon.
Ook andere kerkelijke en Vorming &Toerustingsactiviteiten waar meerdere mensen bijeenkomen zullen mogelijk worden afgelast of verplaatst.

Wij blijven de berichtgeving van het RIVM en de overheid nauwlettend volgen en houden u op de hoogte via nieuwsbrief en website.
 
Bemoediging Bemoediging
  Op woensdagavond om 19.30 uur spreekt ds Yvette Pors een bemoediging uit in deze lastige tijden van COVID-19.
Deze is te beluisteren op de kerkomroep (Zie rechtonder) en na te lezen op giessenburg.nl/gezamenlijke-kerken/
 
Thema 2019/2020

Thema 2019/2020
Het gezamenlijk plaatselijk thema voor de startzondag is 'Kom, doe mee!.
Een thema waar we als gezamenlijke kerken in Giessenburg dit jaar mee aan de slag gaan.  
Heeft u vragen, of bent u nieuwsgierig geworden, neem dan vooral contact op met één van de leden van het moderamen.