Samenstelling Samenstelling
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. We worden in de Bijbel steeds weer opgeroepen om dienstbaar te leven, om goed en recht te doen. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven kerken concreet gestalte aan deze bijbelse boodschap. Dit is een taak van alle gemeenteleden. De diakenen gaan de gemeente hierin als ambtsdragers voor.
 
lees meer »
 
Geef warmte door

Geef warmte door
Begin dit jaar startte deze actie t.b.v. plaatsgenoten die vanwege sterk oplopende energieprijzen en andere extra kosten in de knel komen met basisvoorzieningen. Zijn de energiekosten nog te betalen of is er voldoende voor het nodige levensonderhoud?
lees meer »
 
Collecten

Collecten

 
lees meer »
 
Project Project
Momenteels is de keuze voor een nieuw project wat we langere tijd structureel zullen ondersteunen onderhanden.
 
Kerkauto Kerkauto
Gemeenteleden die zelf moeilijk of niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, maar dat wel graag willen, kunnen gebruik maken van de kerkauto.

Contactpersoon: Richard Liet
 
lees meer »
 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp
Wij steunen jaarlijks een project. De keuze voor een nieuw project is momenteel onderhanden.
 
 
Hulp nodig?

Hulp nodig?
Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en ondersteuning en/of ontbreken fnanciële mogelijkheden.

Vanuit de Bijbelse opdracht weten alle plaatselijke kerken zich geroepen om hulp en steun te geven waar dat nodig en gewenst is. En dat willen zij ook doen vanuit de diaconale hulpdienst. Kerkleden en anderen stellen zich hiervoor beschikbaar.

We willen een helpende hand bieden daar waar dat nodig is. Wij willen mensen ondersteunen die deze hulp niet vanuit hun eigen netwerk (familie, vrienden, buren) kunnen krijgen.
 
lees meer »
 
SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje
Mensen die in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen geholpen worden via SchuldHulpMaatje.

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.
 
lees meer »
 
Voedselbank

Voedselbank

De Voedselbank is een organisatie die armoede en verspilling wil tegengaan. 

Bij producenten en winkelorganisaties worden voedingsmiddelen ingezameld waarvan de kwaliteit goed is maar niet meer in hun verkoopstrategie passen. Deze voedingsmiddelen worden verpakt tot een voedselpakket en uitgereikt aan mensen die niet kunnen rondkomen en onder het bestaansminimum leven.
 

lees meer »
 
Inzameling oude metalen Inzameling oude metalen
Sinds mei 2019 vindt er inzameling plaats van oude metalen. Enerzijds om hiermee opbrengsten te genereren, anderzijds om hiermee hergebruik te stimuleren.

De inzameling is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde en Gereformeerde kerk te Giessenburg.

 
lees meer »