Samenstelling Samenstelling
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. We worden in de Bijbel steeds weer opgeroepen om dienstbaar te leven, om goed en recht te doen. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven kerken concreet gestalte aan deze bijbelse boodschap. Dit is een taak van alle gemeenteleden. De diakenen gaan de gemeente hierin als ambtsdragers voor.
 
lees meer »
 
Collecterooster

Collecterooster
Onderstaand vindt u het collecterooster. Daarin kunt u per week zien waar de opbrengst van de eerste collecte voor bestemd is.
 
lees meer »
 
Project Tear Connected Church - Wederopbouw Syrië

Project Tear Connected Church - Wederopbouw Syrië
Dit project helpt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten hun leven weer op te bouwen. Wij zullen dit project de aankomende twee jaar structureel ondersteunen als Connected Church.
 
lees meer »
 
Jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat
Jeugddiaconaat door jongeren is ook diaconale vorming van jongeren. De insteek is om jongeren te leren hoe je je beschikbaar kunt stellen om een ander te helpen. 
 
lees meer »
 
Kerkauto Kerkauto
Gemeenteleden die zelf moeilijk of niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, maar dat wel graag willen, kunnen gebruik maken van de kerkauto.

Contactpersoon: Richard Liet
 
lees meer »
 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp
Wij steunen jaarlijks twee grote projecten. Nu het World Servants project is afgelopen zullen wij vanaf 2020 een ander project gaan steunen. De keuze is hierbij gevallen op de organisatie Tear en dan specifiek het Connected Church programma van Tear.

Ons andere grote project is Hope voor Afrika van Gertjan en Kate Flikweert.
 
lees meer »
 
Hulp nodig?

Hulp nodig?
Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en ondersteuning en/of ontbreken fnanciële mogelijkheden.

Vanuit de Bijbelse opdracht weten alle plaatselijke kerken zich geroepen om hulp en steun te geven waar dat nodig en gewenst is. En dat willen zij ook doen vanuit de diaconale hulpdienst. Kerkleden en anderen stellen zich hiervoor beschikbaar.

We willen een helpende hand bieden daar waar dat nodig is. Wij willen mensen ondersteunen die deze hulp niet vanuit hun eigen netwerk (familie, vrienden, buren) kunnen krijgen.
 
lees meer »
 
SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje
Mensen die in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen geholpen worden via SchuldHulpMaatje.

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.
 
lees meer »
 
Voedselbank

Voedselbank

De Voedselbank is een organisatie die armoede en verspilling wil tegengaan. 

Bij producenten en winkelorganisaties worden voedingsmiddelen ingezameld waarvan de kwaliteit goed is maar niet meer in hun verkoopstrategie passen. Deze voedingsmiddelen worden verpakt tot een voedselpakket en uitgereikt aan mensen die niet kunnen rondkomen en onder het bestaansminimum leven.
 

lees meer »
 
Inzameling oude metalen Inzameling oude metalen
Sinds mei 2019 vindt er inzameling plaats van oude metalen. Enerzijds om hiermee opbrengsten te genereren, anderzijds om hiermee hergebruik te stimuleren.

De inzameling is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde en Gereformeerde kerk te Giessenburg.

 
lees meer »