Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting

Binnen de V&T willen we activiteiten aanbieden voor de vorming en toerusting van gemeenteleden, zodat gemeenteleden Jezus kunnen vinden, kunnen volgen en kunnen verkondigen; tot verdieping van ons geloof én tot een leven 'in de voetsporen' van Jezus Christus. De commissie wil een aantal activiteiten organiseren al dan niet gezamenlijk met de andere plaatselijke kerken. Een mooi aspect hierbij is de ontmoeting tussen leden van diverse kerken.
 
lees meer »
 
Stigtelijke films

Stigtelijke films
Een mooie film om over na te praten. 
 
lees meer »