SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje


Naastenliefde is de basis en het evangelie de inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient

SchuldHulpMaatje wil een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.

Doelen van de SchuldHulpMaatje zijn:

  • Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen';
  • Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek;
  • Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen;
  • Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood;
  • Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals.

Ook in gemeente Molenlanden is SchuldHulpMaatje actief. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkdiaken en https://schuldhulpmaatje.nl/
 
terug