Vaste Vrijwillige Bijdrage en schenken Vaste Vrijwillige Bijdrage en schenken
Vaste Vrijwillige Bijdrage
Zoals hierboven al beschreven, beheert de College van Kerkrentmeesters de financiële middelen, gebouwen en goederen van onze kerk.  Om dat naar behoren te kunnen doen, organiseert het de Actie Kerkbalans voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage.      
                                                                                                                          Van ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder wordt een vaste vrijwillige bijdrage verwacht. Hoewel de bijdragen geheel vrijwillig zijn en door uzelf worden vastgesteld, verwachten wij van u dat u naar draagkracht bijdraagt.
Tijdens de jaarlijkse Actie Kerkbalans wordt door vrijwilligers geld (toezegging) opgehaald voor onze kerk. Geld dat echt nodig is om onze kerk een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn. Ook éénmalige giften, lijfrenteschenkingen en legaten zijn van harte welkom.

Bankrekeningen
RABO  :  NL24 RABO 0321 7009 96
ING     :   NL54 INGB 0000 3039 19
Beide ten name van : Gereformeerde Kerk te Giessenburg

Periodiek schenken
Zoals u weet, helpt de Belastingdienst een handje mee. Uw giften aan onze kerk kunt u onder bepaalde voorwaarden in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar voor een periodieke gift gelden deze grenzen niet.

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Voorwaarde is dat de overeenkomst voor minimaal 5 jaar wordt aangegaan. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. 

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact met de penningmeester.   
 
terug