Schema collectebonnen Schema collectebonnen
De kerkrentmeesters stellen het zeer op prijs als u bij aanschaf van de bonnen (vooraf) per overmaking betaalt. Uw bonnen liggen dan voor u klaar als u ze komt halen. Uiteraard blijft het nog mogelijk om ter plekke contant te betalen.

Bankrekeningen
RABO  :  NL24 RABO 0321 7009 96
ING     :   NL54 INGB 0000 3039 19
Beide ten name van : Gereformeerde Kerk te Giessenburg

Data 2020:
6 januari, 3 februari, 2 maart
6 april, 4 mei, 8 juni (*1 juni is het Pinksteren)
6 juli, 7 september, (*augustus valt uit)
5 oktober, 2 november, 7 december
 
terug